انواع پرشر گیج دیجیتال از -0.83 تا 34 بار فلوک Fluke 700G07

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

خریداری گیج فشار دیجیتال ، فشار سنج دیجیتال ، قیمت انواع تست گیج دیجیتال ، گیج فشار مطلق ، تستر فشار مطلق ، فلوک Fluke 700G07
دراندازه گیری فشارهرگاه مبدا اندازه گیری صفر باشد این فشاررافشارمطلق گویند (psiG) که درآن A معروف Absolueمی باشد واگر مبدااندازه گیری فشارهوای محلی باشد این فشاررافشارنسبی (psiG)گفته که درآن G معروف Gauge می باشد .بدیهی است که گیجهای اندازه گیری مرسوم باید فشارنسبی رااندازه گیری کنند .فشاربروشهای مکانیکی والکتریکی اندازه گیری می شود .

 • انواع پرشر گیج دیجیتال از -0.83 تا 34 بار فلوک Fluke 700G07
 • محدوده اندازه گیری بر اساس بار : -0.83 تا 34
 • محدوده اندازه گیری بر اساس پی اس آی : از -12 تا 500 psi
 • دقت اندازه گیری ۰٫۰۰۰۱ bar
 • دارای نور پس زمینه
 • قدرت باطری بدون نور پس زمینه ۱۵۰ ساعت
 • قابل استفاده با پمپ های : ۷۰۰PTPK   و ۷۰۰G/TRACK
 • قابلیت نصب بر روی هند پمپ های مختلف
 • دارای گارانتی
 • ساخت آمریکا

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

نام شما

ایمیل شما

شماره تماس

تستر فشار خلع چیست ؟
وکیوم متر چیست ؟
پرشر گیج و یا تست گیج فشار چیست ؟
گیج فشار دیجیتال در مکان هایی قابل استفاده است ؟
کاربرد فشار سنج نسبی مطلق چیست ؟دراندازه گیری فشارهرگاه مبدا اندازه گیری صفر باشد این فشاررافشارمطلق گویند (psiG) که درآن A معروف Absolueمی باشد واگر مبدااندازه گیری فشارهوای محلی باشد این فشاررافشارنسبی (psiG)گفته که درآن G معروف Gauge می باشد .بدیهی است که گیجهای اندازه گیری مرسوم باید فشارنسبی رااندازه گیری کنند .فشاربروشهای مکانیکی والکتریکی اندازه گیری می شود .
مانومتر: manometer
لوله بوردون : Bourdon Tube
بیلوزیا دمی: bellows
کپسول : capsul
دیافراگم : Diapghragm
اختلاف فشارسنج : Differenial Pressuremeter
آزمایشگرباوزنه های ثابت : Dead weight tester
استفاده ازترانسفورماتور پیزوالکتریک استفاده ازپل وتستون
مانومتر manometer
این دستگاه تشکیل شده است ازیک لوله شیشه ای مدرج با یک مخزن حاوی مایعی مانند جیوه وآب ویاالکل که برای اندازه گیری فشارهای کم ومخصوصا برای تنظیم ومیزان کردن دستگاه ها وکنترلرها ( رگلاتور خانگی که فشارخروجی آن 7 اینچ آن است )استفاده می شود .ودرانواع یوشکل ،مخزن دارومایل موجوداست .درصنعت ازمانومترهای u شکل برای اندازه گیری فشارهای کم (4 اینچ آب ویا48 اینچ جیوه )استفاده می شود بنابراین دقت مانومتر آبی بیشتراست . فشاراندازه گیری شده توسط مانومتروخزن دار می تواند بیشتر ازیوشکل باشد(12اینچ آب و48 اینچ جیوه )برای اندازه گیری دقیقتر فشار ازمانومترهای مایل استفاده می کنند که فشار ماکزیمم مورد اندازه گیری توسط این مانومتر ها نیم اینچ است .
نکته مهم درطرز کاربا مانومترها اینست که مانومترباید تراز بوده وبرای خواندن آنها راس منحنی مایع درون مانومتررامنطبق بردرجات نمود وآنرا خواندکه این راس درمانومترهای آبی گودترین ودرمانومترهای جیوه ای بالاترین نقطه درنظرگرفته میشود. درضمن خط دید چشم باسطح مایع باید کاملا افقی باشد.

پمپ دستی فلوکپمپ فشار

fluke_700g_گیج فشار با رنج های مختلف