خرید و فروش دوربین ترک یاب جوش با اشعه ایکس x

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

قیمت پانورامیک اشعه ایکس صنعتی ، فروشنده و وارد کننده دستگاه های آزمایش تست غیر مخرب و تستر ها پرتونگاری عایقی میتچ MITECH XXH-1605 X Ray Flaw Detector
پرتونگاري صنعتي به عملياتي اطلاق مي گردد كه توسط آن بتوان به منظور تشخيص عيوب با استفاده از اشعه ايكس يا گاما ماهيت داخلي اجسام را روي فيلم يا صفحه مانيتور مشخص نمود. اين كاربرد شامل عمليات تشخيصي پزشكي و دامپزشكي نمي شود و دستگاهی که مشاهده میکنید شامل مدل های :
XXQ-1005 MITECH ، XXH-1005 MITRCH ، XXQ-1605 METECH ، XXH-1605 MITECH ، XXG-1605 MITECH ، XQ-2005 MITECHXXHA-2005 MITECH ، XXQ-2505 MITECH ، XXG-205 MITECH ، XXH-2505 MITECH ، XXHA-2505 MITECH ، XXQ-3005 MITECH ، XXG-3005 MITECH ، XXH-3005 MITECH ، XXHA-3005 MITECH ، XXQ-3505 MITECH ، XXG-3505 MITECH ، XXH-3505 MITECH ، XXHA-3505 MITECH میشودبه تجهيزاتي نظير دستگاه مولد اشعه ايكس صنعتي قابل حمل يا ثابت، دستگاه هاي فلوروسكوپي، دوربين هاي پرتونگاري و شتابدهنده ها كه جهت اجراي پرتونگاري صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند اطلاق مي شود.

 • دوربین ترک یاب جوش با اشعه ایکس  MITECH XXH-1605 X Ray Flaw Detector
 • کاربرد بسیار آسان
 • بسیار پیشرفته
 • منبع تغذیه AC220V+-10%    ۵۰Hz
 • منبع کیلو وات : ۱٫۰/۱٫۵/۲٫۵/۲٫۵/۳٫۰
 • حداکثر تیوپ (میلی آمپر ) : ۵

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

نام شما

ایمیل شما

شماره تماس

 • عیب یاب الکترو استاتیک
 • ضخامت سنج
 • ضخامت سنج 66
 • ضخامت سنج ..
 • سنسور
 • MITECH XXHA-2005 X Ray Flaw Detector میتچ
 • MITECH XXHA-2005 X Ray Flaw Detector میتچ.
 • MITECH MT160 ضخامت سنج فلز و غیر فلز
 • MITECH MT150 Ultrasonic Thickness Gauge
 • MITECH MFD800C Ultraosnic Flaw Detector میتچ
 • MITECH MFD800C Ultraosnic Flaw Detector کیت میتچ
 • MITECH MCT200 Coating ضخامت سنج

کاربرد عیب یاب عایق با اشعه x چیست ؟
پانورامیک صنعتی  چیست ؟
پانورامیک رادیوگرافی چیست ودر چه صنایعی کاربرد دارد ؟
ترک یابی جوش به وسیله عیب یاب رادیوگرافی چگونه است ؟
مقداري از آهنگ دز يا غلظت پرتوزايي است كه اگر در شرايط پرتوگيري ممتد يا پرتوگيري اورژانس از آن تجاوزشود، اقدام چاره ساز يا حفاظتي بايد انجام پذيرد
 آستانه بررسي مقداري از يك كميت مانند دز مؤثر، ورود مواد پرتوزا به بدن يا آلودگي در واحد سطح يا حجم است كه براي مقادير بيشتر از آن بايد بررسي لازم انجام گيرد. پرتوكار : به شخص حقيقي اطلاق ميگردد كه حسب وظيفه با منابع مولد اشعه به طور مستمر و فيزيكي در ارتباط باشد كه شامل پرتوكاران گروه الف و ب مي باشد. پرتوكار گروه الف به شخص حقيقي اطلاق مي گردد كه در شرايطي 0 حد دز معادل سالانه تجاوز نمايد. پرتوكار گروه ب به شخص حقيقي / كار مي كند كه دز سالانه آن ميتواند اظ 30حد دز معادل سالانه تجاوز / اطلاق مي گردد كه در شرايطي كار مي كند كه معمولاً دز دريافتي سالانه او از   پرتونگار:پرتوكاراني هستند كه مجاز به شركت مستقيم در عمليات پرتونگاري صنعتي تحت اختيار دارنده پروانه ميباشند.  پرتونگاري صنعتي : پرتونگاري صنعتي به عملياتي اطلاق مي گردد كه توسط آن بتوان به منظور تشخيص عيوب با استفاده از اشعه ايكس يا گاما ماهيت داخلي اجسام را روي فيلم يا صفحه مانيتور مشخص نمود. اين كاربرد شامل عمليات تشخيصي پزشكي و دامپزشكي نم يشود پروانه اشتغال : يك سند رسمي است كه توسط واحد قانوني براساس مندرجات فصل دوم قانون در رابطه با مفاد ماده 3 آن، در صورت رعايت كليه مقررات قانون و آييننامه اجرايي آن و استانداردها، ضوابط و دستورالعمل هاي حفاظت در برابر اشعه غير از مواردي كه به موجب “استانداردهاي پايه حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز و ايمني منابع ” مستثني شده است، براي مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانوني صادر مي گردد