آنالیز وتفکیک و تست روغن دی الکتریک ترانس

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

فروش آنالایزر روغن ترانس ، خرید اویل تستر ، وارد کننده تجزیه کننده روغن ترانسفورماتور ، تست کیفیت روغن های ولتاژ ، دت DET Tangens-3M3 tan delta meter
دستگاه دست کیفیت روغن ولتاژ ترانس DET Tangens-3M3 tan delta یکی از محصولات بسیار خاص کمپانی دت میباشد که به صورت بسیار حرفه ای و پیشرفته قادر به تجزیه و آنالیز مقاومت عایقی روغن دی الکتریک میباشد این دستگاه برای تست کمیت رنگ قهوه ای به زرد در روغن را تست و ارزشیابی میکند که جژ دستگاه های یسار خاص و محبوب این کمپانی میباشد

دستگاه تشخیص کیفیت روغن ترانس ، تستر روغن ولتاژ دت DET Tangens-3M3 tan delta meter

محدوده اندازه گیری از مماس از دست دادن دی الکتریک – از ۱ · ۱۰/۴ به ۰٫۹۹
 خطای اساسی مطلق در هنگام اندازه گیری خط مماس دی الکتریک از دست دادن ۱) – + (۲ · ۱۰/۴ + ۰٫۰۵ tgδ)٪؛
اندازه گیری ظرفیت در یک ولتاژ آزمون – از ۱٫۵ تا ۲ کیلو ولت از ۵ PF 100
حد خطای اساسی مجاز در هنگام اندازه گیری ظرفیت در فرکانس ۵۰ هرتز – ۱ PF + 0.01 Сх
حد خطای اساسی مجاز در هنگام اندازه گیری ظرفیت در فرکانس ۵۴ هرتز – ۱ PF + 0.03 С
حد اندازه گیری انحراف دمای مایع از دمای از پیش تعیین، ° С، – ۱
حد مجاز خطای اساسی مطلق در هنگام اندازه گیری از دست دادن مماس دی الکتریک ۲) – + (۲٫۵ · ۱۰/۴ + ۰٫۰۷ tgδ)؛
حد خطای نسبی مجاز در هنگام اندازه گیری مقدار ولتاژ RMS در فرکانس ۵۰ هرتز در محدوده اندازه گیری ولتاژ – از ۱ به ۲ کیلو ولت + ۳٪
زمان حرارت تا ۹۰ درجه سانتی گراد، دقیقه، – ۲۰ ± ۸۰؛
زمان حرارت تا ۹۰ درجه سانتی گراد، دقیقه، – ۲۰ ± ۸۰؛
دارای ۲ سال گارانتی و ۱۲ سال خدمات پس از فروش
ساخت اوکراین

DET Tangens-3M3 tan delta meter
The dielectric loss (dissiaption factor) measurement device Tangens-3M-3 is designed to measure the dielectric loss tangent (tan delta) of transformer oil and other liquid dielectrics.
Under the normal conditions, the device Tangens-3M-3 provides the measurement of the dielectric loss tangent (tan delta dissipation factor) (tgδ) and the capacity of liquid dielectric samples (Сх) in the ranges with basic measurement error given below:
·measurement range of dielectric loss tangent – from 1·۱۰-۴ to 0.99;
·limit of permissible absolute basic error when measuring the dielectric loss tangent1) – +(۲·۱۰-۴ + ۰٫۰۵ tgδ)%;
·range of capacity measurement at a test voltage – from 1.5 to 2 kV from 5 pF to 100 pF;
·limit of permissible basic error when measuring the ­capacity at a frequency of 50 Hz – ۱ pF+0.01 Сх;
·limit of permissible basic error when measuring the ­capacity at a frequency of 54 Hz – ۱ pF+0.03 Сх;
·limit of measured liquid temperature deviation from the preset temperature, °С, – +۱;
·limit of permissible absolute basic error when measuring the dielectric loss tangent2) – +(۲٫۵·۱۰-۴ + ۰٫۰۷ tgδ);
·limit of permissible relative error when measuring the RMS voltage value at a frequency of 50 Hz in the voltage measurement range – from 1 to 2 kV +3%;
·limit of permissible relative error when measuring the RMS voltage value at a frequency of 54 Hz in the voltage measurement range – from 1 to 2 kV +3%;
·limit of permissible absolute measurement error of the measured liquid dielectric temperature – +۱ °С;
·heat time up to 90°C, min, – ۸۰±۲۰;
·cell volume, cm3, – ۶۰±۲;
·single-phase AC supply voltage, V, – ۲۲۰±۲۲;
·power consumption, W, max, – ۰٫۶٫
۱ – for the full range of capacity measurement at a test voltage frequency of 50 Hz;2 – for the full range of capacity measurement at a test voltage frequency of 54 Hz.

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051