تستر ولتاژ 3 فاز دت DET K-540-3

خرید و فروش انواع دستگاه اندازه گیری ولتاژ 3 فاز فشار قوی ، فشار متوسط ، فشار ضعیف DET K-540-3
اندازه گیری از دست دادن جریان در ولتاژ پایین
اندازه گیری مقاومت اتصال کوتاه
تعیین گروه های اتصال سیم پیچ ترانسفورماتور سه فاز و قطب ترمینال تک فاز
اندازه گیری مقاومت مس DC. (بیشتر…)