فروش سختی سنج رومیزی راکول ، فروش سختی سنج ثابت برینل ، فروش سختی سنج آزمایشگاهی ویکرز ، خریداری سختی سنج های راکول و برینل و ویکرز ، وارد کننده تست غیر مخرب فلزات ، نماینده پخش انواع سختی سنج و میکرو سختی سنج ، سختی سنج آزمایشگاه متالوژی برینل و ویکرز و راکول ، Brinell, Rockwell, Vickers Hardness Tester NOVOTEST TB-BRV
شرکت NOVOTEST یکی از محبوبترین برند های تولیدکننده تجهیزات غیر مخرب NDT در اوکراین میباشد و دستگاه سختی سنج ازمایشگاهی راکول و برینل و ویکرز آنالوگ NOVOTEST TB-BRV یکی از محصولات بسیار خاص و ویژه این کمپانی میباشد سختی سنجی برینل ابزار سختی سنجی برینل معمولا شامل یک پرس هیدرولیک عمودی است که با دست کار می کند و یک دندانه ساچمه ای که بر نمونه فشرده می شود در روش استاندارد به ساچمه ای به قطر 10 ميليمتر تحت بار 3000كيلو گرم برای فلزات آهنی یا500 كيلو .رای فلزات غیر آهنی نیاز است. در مورد فلزات آهنی بار به مدت حداقل 10ثانیه و برای فلزات غیر آهنی به مدت 30ثانیه اعمال می شود . قطر اثر ایجاد شده به کمک یک میکرو سکوپ شامل چشمی مدرج که معمو لا به دهم میلیمتر تقسیم بندی شده است و با آن می توان تا 0.05ميليمتر را تخمین زداندازه گیر ی می شود.

سختی سنج متالوژی برینل و راکول و ویکرز رومیزی Brinell, Rockwell, Vickers Hardness Tester NOVOTEST TB-BRV

تست راکول : HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK
60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N)
تست برینل : HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5
31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 187.5kgf (1839N)
تست ویکرز : HV30, HV100
30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N)
دارای میکروسکوپ
زوم میکروسکوپ :37.5X, 75X
سرعت اندازه گیری :1 ~ 60 s
دارای 2 سال گارانتی
ساخت اوکراین