ترانسمیتر کنداکتیویتی ، ترانسمیتر هدایت ، لوترون LUTRON TR-CDT1A4

کنداکتیوی متر ، ترانسمیتر کنداکتیوی ، ترانسمیتر هدایت ، لوترون LUTRON TR-CDT1A4
مایعات دارای پرامتر های خاص و مهمی هستند که میزان ان در بسیاری از مواقع مهم است کنداکتیوی متر ، ترانسمیتر کنداکتیوی ، ترانسمیتر هدایت ، لوترون LUTRON TR-CDT1A4 این دستگاه سنجش هدایت الکتریکی را بر عهده دارد و درزمانی که میزان کنداکتیوی افزایش و یا کاهش داشت میتوان ان را تنظیم که خروجی 4/20 میلی امپر استخراج کند تا بتوانیم آن را بهتر کنترل کنیم

  • محدوده اندازه گیری TR-CDT1A4
  • میزان خروجی 4 to 20 mA, DC.
  • تغذیه 90-260 ACV.
  • دارای سنسور مقاوم
  • دقت و عکس العمل سریع
  • کاربرد اسان
  • بدون نمایشگر
  • یکسال گارانتی
  • ساخت تایوان