ترانسمیتر صوت ، ترانسمیتر دسیبل ، لوترون LUTRON TR-SLT1A4

صوت سنج ، صدا سنج ، دسیبل سنج ، ترانسمیتر صدا ، لوترون LUTRON TR-SLT1A4
اندازه گیری پارامتر ها به دسته های مختلف تقسیم میشوند که صدا شامل یکی از ان دسته ها به نام فیزیکال معروف است تقسیم شده صدا را با واحد اندازه گیری دسیبل اندازه گیری میکنند و دستگاه ترانسمیتر صوت ، ترانسمیتر دسیبل ، لوترون LUTRON TR-SLT1A4  این پارامتر را داراست و میتواند میزان افزایش و کاهش دسیبل را کنترل کند

  • محدوده اندازه گیری : 30 to 130 dB, 3 ranges.
  • خروجی 4 to 20 mA, DC
  • تغذیه 90-260 ACV
  • سنسوری با دقت بالا
  • سرعت و عملکرد حرفه ای
  • ساخت تایوان
  • یکسال گارانتی