سنسور فشار با حساسیت بالا

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

قیمت گیج فشار ، پرشر گیج ارزان خرید پرشر گیج ، عملکرد گیج فشار ، گیج فشار انالوگ ، سنسور فشار ، اندازه گیری فشار ، خرید فشار سنج
یکی از ابزارهای اندازه گیری فشار گیج فشار است که علاوه بر اندازه گیری فشار مایعات برای اندازه گیری ارتفاع سطح مایع استفاده کرد.معمولا از این تکنیک برای جسم های غوطه ور در اب استفاده میشود.برای اندازه گیری فشار های بالال از گیج فشار بوردون استفاده میکنند گیج هاش فشار با لوله بوردون یک لوله خمیده داخل ان است که یک سر  آن بسته و سر دیگر آن به سیالی که اندازه گیری فشار آن مد نظر است وصل است.

گیج فشار ۴۳۰۱

دارای لوله بوردون NS 63
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
دقت ۱,۶
اتصال تماس
محدوده اندازه گیری:۰ … ۰،۶ نوار تا ۰ … ۴۰۰ بار
فشار مثبت و منفی
موضوع اتصال: G 1/4
دارای یکسال ضمانت
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۴۳۰۱ ۱۱۶ ۱۰۰**    Standard    -۱…۰
۴۳۰۱ ۱۴۲ ۱۰۰**    Standard    -۱…+۰,۶
۴۳۰۱ ۱۴۳ ۱۰۰**    Standard    -۱…+۱,۵
۴۳۰۱ ۱۴۴ ۱۰۰**    Standard    -۱…+۳
۴۳۰۱ ۱۴۵ ۱۰۰**    Standard    -۱…+۵
۴۳۰۱ ۱۴۶ ۱۰۰**    Standard    -۱…+۹
۴۳۰۱ ۱۴۹ ۱۰۰**    Standard    -۱…+۱۵
۴۳۰۱ ۱۶۷ ۱۰۰**    Standard    ۰…۰,۶
۴۳۰۱ ۱۶۹ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱
۴۳۰۱ ۱۷۰ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱,۶
۴۳۰۱ ۱۷۲ ۱۰۰**    Standard    ۰…۲,۵
۴۳۰۱ ۱۷۳ ۱۰۰**    Standard    ۰…۴
۴۳۰۱ ۱۷۴ ۱۰۰**    Standard    ۰…۶
۴۳۰۱ ۳۷۴ ۱۵۰**    up to 150°C    ۰…۶
۴۳۰۱ ۱۷۵ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱۰
۴۳۰۱ ۳۷۵ ۱۵۰**    up to 150°C    ۰…۱۰
۴۳۰۱ ۱۷۶ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱۶
۴۳۰۱ ۵۷۶ ۲۰۰**    up to 200°C    ۰…۱۶
۴۳۰۱ ۱۷۸ ۱۰۰**    Standard    ۰…۲۵
۴۳۰۱ ۵۷۸ ۲۰۰**    up to 200°C    ۰…۲۵
۴۳۰۱ ۱۷۹ ۱۰۰**    Standard    ۰…۴۰
۴۳۰۱ ۱۸۱ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱۰۰
۴۳۰۱ ۱۸۲ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱۶۰
۴۳۰۱ ۱۸۴ ۱۰۰**    Standard    ۰…۲۵۰
۴۳۰۱ ۱۸۶ ۱۰۰**    Standard    ۰…۴۰۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051