گیج فشار انالوگ

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

خرید گیج فشار ، پرشر گیج ارزان ، فشار سنج با گارانتی ، انواع گیج فشار ، فشار سنج چیست ، پرشر گیج با کیفیت ، pressure gauges ،
شرکت مشهد دقیق پس از بررسی های بسیار دریافت که بیتشر درخواست های مشتریان خود از نوع گیج های فشار یا فشار سنج هاست به همین دلیل اقدام به عرضه گیج فشار با کیفیت و گازانتی کرده است .گیج فشار یا پرشرگیج برای اندازه گیری فشار مایع یا گاز استفاده میشود دلیل اینکه میتوان فشار مایع یا گاز را با این دستگاه اندازه گیری کرد سیال بودن این مواد است.

پرشر گیج عقربه ای ۴۵۴۱

دارای لوله بوردون NS 63
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
دقت ۱,۶
اتصال تماس
محدوده اندازه گیری:۰ … ۰،۶ نوار تا ۰ … ۱۰۰۰ بار
فشار مثبت و منفی
سایز کابل اتصال : G 1/4 B
دارای یکسال ضمانت
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۴۵۴۱ ۲۱۶ ۱۰۰**    Standard    -۱…۰
۴۵۴۱ ۲۴۳ ۱۰۰**    Standard    -۱…+۱,۵
۴۵۴۱ ۲۴۴ ۱۰۰**    Standard    -۱…+۳
۴۵۴۱ ۲۴۵ ۱۰۰**    Standard    -۱…+۵
۴۵۴۱ ۲۴۶ ۱۰۰**    Standard    -۱…+۹
۴۵۴۱ ۲۴۹ ۱۰۰**    Standard    -۱…+۱۵
۴۵۴۱ ۲۶۹ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱
۴۵۴۱ ۲۷۰ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱,۶
۴۵۴۱ ۲۷۲ ۱۰۰**    Standard    ۰…۲,۵
۴۵۴۱ ۲۷۳ ۱۰۰**    Standard    ۰…۴
۴۵۴۱ ۲۷۴ ۱۰۰**    Standard    ۰…۶
۴۵۴۱ ۲۷۵ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱۰
۴۵۴۱ ۲۷۶ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱۶
۴۵۴۱ ۲۷۸ ۱۰۰**    Standard    ۰…۲۵
۴۵۴۱ ۲۷۹ ۱۰۰**    Standard    ۰…۴۰
۴۵۴۱ ۲۸۰ ۱۰۰**    Standard    ۰…۶۰
۴۵۴۱ ۲۸۱ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱۰۰
۴۵۴۱ ۲۸۲ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱۶۰
۴۵۴۱ ۲۸۴ ۱۰۰**    Standard    ۰…۲۵۰
۴۵۴۱ ۲۸۶ ۱۰۰**    Standard    ۰…۴۰۰
۴۵۴۱ ۲۸۷ ۱۰۰**    Standard    ۰…۶۰۰
۴۵۴۱ ۲۸۸ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱۰۰۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051