فشار سنج انالوگ

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

گیج فشار انالوگ ، خرید پرشر گیج ، فشار سنج عقربه ای ، انواع  فشار سنج ، فشار سنج چیست ، پرشر گیج انالوگ ، فشار سنج ارزان .
یکی از محصولاتی که شرکت مشهد دقیق اقدام به عرضه ان کرده است گیج های فشار است که برای اندازه گیری فشار مایعات و گازها استفاده می شود.این گیج ها دارای لوله بوردون هستند که به کیفیت اندازه گیری فشار ان ها می افزاید.فشار در مایعات و گازها در حقیقت نیرویی است که برای جلوگیری از پخش شدن مایع یا گاز به ان وارد میشود.

انواع گیج فشار ۵۳۰۱

دارای لوله بوردون NS 160
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
دقت ۱,۰
اتصال تماس
محدوده اندازه گیری:۰ … ۰،۶ نوار تا ۰ … ۴۰۰ بار
فشار مثبت و منفی
سایز اتصال : پایین G 1/2 B
دارای یکسال ضمانت
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۵۳۰۱ ۱۱۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…۰
۵۳۰۱ ۱۴۲ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۰,۶
۵۳۰۱ ۱۴۳ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱,۵
۵۳۰۱ ۱۴۴ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۳
۵۳۰۱ ۱۴۵ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۵
۵۳۰۱ ۱۴۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۹
۵۳۰۱ ۱۴۹ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱۵
۵۳۰۱ ۱۵۱ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۲۴
۵۳۰۱ ۱۱۵ ۱۰۰***    Standard    -۰,۶…۰
۵۳۰۱ ۱۶۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۰,۶
۵۳۰۱ ۱۶۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱
۵۳۰۱ ۱۷۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱,۶
۵۳۰۱ ۱۷۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲,۵
۵۳۰۱ ۱۷۳ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴
۵۳۰۱ ۱۷۴ ۱۰۰**    Standard    ۰…۶
۵۳۰۱ ۱۷۵ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰
۵۳۰۱ ۱۷۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶
۵۳۰۱ ۱۷۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵
۵۳۰۱ ۱۷۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰
۵۳۰۱ ۱۸۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰
۵۳۰۱ ۱۸۱ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰
۵۳۰۱ ۱۸۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶۰
۵۳۰۱ ۱۸۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵۰
۵۳۰۱ ۱۸۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰۰
۵۳۰۱ ۱۸۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰۰
۵۳۰۱ ۱۸۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰۰
۵۳۰۱ ۱۸۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶۰۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051