گیج فشار انالوگ

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

خرید گیج فشار ، انواع گیج فشار ، گیج فشار انالوگ ، فشار سنج عقربه ای ، قیمت فشار سنج ، فشار سنج چیست ، پرشر گیج عقربه ای ،
یکی از جدیدترین محصولات شرکت مشهد دقیق گیج های فشار انالوگ است است که برای اندازه گیری فشار مایعات و گازها استفاده میشود.فشار در حقیقت نیرویی است که برای جلوگیری از پخش شدن مایع به ان وارد میشود.سنسور فشار عموما فشار گاز یا مایع را که هرکدام نوعی سیال هستند را اندار میگیرد.

خرید گیج فشار عقربه ای ۵۳۴۱

دارای لوله بوردون NS 100
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
دقت ۱,۰
اتصال تماس
محدوده اندازه گیری:۰ … ۰،۶ نوار تا ۰ … ۱۶۰۰ بار
فشار مثبت و منفی
سایز کابل اتصال :G 1/2 B
دارای یکسال ضمانت
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۵۳۴۱ ۱۱۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…۰
۵۳۴۱ ۱۴۲ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۰,۶
۵۳۴۱ ۱۴۲ BFR***    with front flange    -۱…+۰,۶
۵۳۴۱ ۱۴۵ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۵
۵۳۴۱ ۱۴۹ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱۵
۵۳۴۱ ۱۶۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۰,۶
۵۳۴۱ ۱۶۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱
۵۳۴۱ ۱۷۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱,۶
۵۳۴۱ ۱۷۲ ۱۰۰**    Standard    ۰…۲,۵
۵۳۴۱ ۱۷۳ ۱۰۰**    Standard    ۰…۴
۵۳۴۱ ۱۷۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶
۵۳۴۱ ۱۷۵ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱۰
۵۳۴۱ ۱۷۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶
۵۳۴۱ ۱۷۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵
۵۳۴۱ ۱۷۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰
۵۳۴۱ ۱۸۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰
۵۳۴۱ ۱۸۱ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰
۵۳۴۱ ۱۸۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶۰
۵۳۴۱ ۱۸۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵۰
۵۳۴۱ ۱۸۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051