پرشر گیج عقربه ای

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

انواع فشار سنج ، فشار سنج عقربه ای ، گیج فشار عقربه ای ، پرشر گیج انالوگ ، خرید پرشر گیج ، قیمت فشار سنج ،  خرید گیج فشار .Pressure gauge
گیج های فشار عرضه شده توسط شرکت مشهد دقیق از جمله گیج هایی هستند که برای اندازه گیری فشار مایعات و گاز استفاده میشوند.شرکت مشهد دقیق بنا به نیازها و درخواست های مشتریان خود اقدام به عرضه گیج های فشار با گارانتی کرده است این گیج ها در حقیقت برای اندازه گیری نیرویی که مانع از پخش شدن مایعات میشود مورد استفاده قرار میگیرد.

خرید پرشر گیج عقربه ای ۶۰۳۰

دارای لوله بوردون NS 63
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
دقت ۱,۰
اتصال تماس
محدوده اندازه گیری:۰ … ۰،۶ نوار تا ۰ … ۶۰۰ بار
فشار مثبت و منفی
سایز کابل اتصال : brass G 1/4 B
دارای یکسال ضمانت
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۶۰۳۰ ۱۱۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…۰
۶۰۳۰ ۱۴۲ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۰,۶
۶۰۳۰ ۱۴۳ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱,۵
۶۰۳۰ ۱۴۴ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۳
۶۰۳۰ ۱۴۵ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۵
۶۰۳۰ ۱۴۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۹
۶۰۳۰ ۱۴۹ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱۵
۶۰۳۰ ۱۶۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۰,۶
۶۰۳۰ ۱۶۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱
۶۰۳۰ ۱۷۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱,۶
۶۰۳۰ ۱۷۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲,۵
۶۰۳۰ ۱۷۳ ۱۰۰**    Standard    ۰…۴
۶۰۳۰ ۱۷۴ ۱۰۰**    Standard    ۰…۶
۶۰۳۰ ۱۷۵ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰
۶۰۳۰ ۱۷۶ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱۶
۶۰۳۰ ۱۷۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵
۶۰۳۰ ۱۷۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰
۶۰۳۰ ۱۸۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰
۶۰۳۰ ۱۸۱ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰
۶۰۳۰ ۱۸۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶۰
۶۰۳۰ ۱۸۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵۰
۶۰۳۰ ۱۸۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰۰
۶۰۳۰ ۱۸۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰۰
۶۰۳۰ ۱۸۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051