خرید انواع گیج فشار

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

انواع فشار سنج  ، فشار سنج عقربه ای ، قیمت گیج فشار ، پرشر گیج ارزان ، خرید پرشر گیج ، Pressure gauge،
یکی از جدیدترین محصولات شرکت مشهد دقیق گیج های فشار انالوگ هستند که برای اندازه گیری فشار مایعات و گازها استفاده میشوند. فشار مایعات در حقیقت مقدار نیرویی است که از پخش شدن مایع یا گاز جلوگیری میکند. شرکت مشهد دقیق بنا به نیاز هاو درخواست های مشتریان خود اقدام به عرضه گیج های فشار عقربه ای کرده است .

فشار سنج ۶۰۳۱

دارای لوله بوردون NS 50
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
دقت ۱,۰
اتصال تماس
محدوده اندازه گیری:۰ … ۰،۶ نوار تا ۰ … ۶۰۰ بار
فشار مثبت و منفی
سایز کابل اتصال : brass G 1/4 B
دارای یکسال ضمانت
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۶۰۳۱ ۱۱۶ ۱۰۰**    Standard    -۱…۰
۶۰۳۱ ۱۴۲ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۰,۶
۶۰۳۱ ۱۴۳ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱,۵
۶۰۳۱ ۱۴۴ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۳
۶۰۳۱ ۱۴۵ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۵
۶۰۳۱ ۱۴۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۹
۶۰۳۱ ۱۴۹ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱۵
۶۰۳۱ ۱۶۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۰,۶
۶۰۳۱ ۱۶۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱
۶۰۳۱ ۱۷۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱,۶
۶۰۳۱ ۱۷۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲,۵
۶۰۳۱ ۱۷۳ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴
۶۰۳۱ ۱۷۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶
۶۰۳۱ ۱۷۵ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰
۶۰۳۱ ۱۷۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶
۶۰۳۱ ۱۷۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵
۶۰۳۱ ۱۷۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰
۶۰۳۱ ۱۸۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰
۶۰۳۱ ۱۸۱ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰
۶۰۳۱ ۱۸۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051