پرشر گیج عقربه ای

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

خرید گیج فشار ، انواع پرشر گیج ، فشار سنج عقربه ای ، Pressure gauge ، برندهای گیج فشار ، فشار سنج انالوگ ، فروش ویژه گیج فشار .
یکی از جدیدترین محصولات عرضه شده توسط شرکت مشهد دقیق گیج های فشار با دقت بالا هستند این گیج های برای اندازه گیری فشار مایعات و گازها استفاده میشوند.میدانیم که فشار همان نیروی وارد بر سطح است که دربین ماعبات و گازها به نیرویی گفته میشود که مانع از پخش شدن مایع یا گاز می شود.

فشار سنج عقربه ای ۶۰۳۱

دارای لوله بوردون NS 63
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
دقت ۱,۶
اتصال تماس
محدوده اندازه گیری:۰ … ۰،۶ نوار تا ۰ … ۱۰۰۰ بار
فشار مثبت و منفی
سایز کابل اتصال : brass G 1/4 B
دارای یکسال ضمانت
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۶۰۳۱ ۱۱۶ ۱۰۰**    Standard    -۱…۰
۶۰۳۱ ۱۴۲ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۰,۶
۶۰۳۱ ۱۴۳ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱,۵
۶۰۳۱ ۱۴۴ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۳
۶۰۳۱ ۱۴۵ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۵
۶۰۳۱ ۱۴۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۹
۶۰۳۱ ۱۴۹ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱۵
۶۰۳۱ ۱۶۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۰,۶
۶۰۳۱ ۱۶۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱
۶۰۳۱ ۱۷۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱,۶
۶۰۳۱ ۱۷۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲,۵
۶۰۳۱ ۱۷۳ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴
۶۰۳۱ ۱۷۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶
۶۰۳۱ ۱۷۵ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰
۶۰۳۱ ۱۷۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶
۶۰۳۱ ۱۷۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵
۶۰۳۱ ۱۷۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰
۶۰۳۱ ۱۸۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰
۶۰۳۱ ۱۸۱ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰
۶۰۳۱ ۱۸۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶۰
۶۰۳۱ ۱۸۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵۰
۶۰۳۱ ۱۸۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰۰
۶۰۳۱ ۱۸۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰۰
۶۰۳۱ ۱۸۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051