خرید پرشر گیج

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

انواع گیج فشار ، فشار سنج انالوگ ، خرید پرشر گیج عقربه ای ، گیج فشار انالوگ ، pressure gauges، برندهای گیج فشار ، فشار سنج چیست ، سنسور فشار ارزان .
فشار در تعریف علمی به معنی نیرویی است که از پخش شدن مایع جلوگیری میکند و گاها به صورت نیرو بر سطح تعریف می شود. سنسور فشار عموما فشار مایع و گاز که نوعی سیال هستند را اندازه گیری میکند.پرشر گیج ها معمولا به صورت مبدل عمل میکنند و سیگنالی وابسته به مقدار فشار تولید میکنند.

گیج فشار ارزان ۶۰۳۲

دارای لوله بوردون NS 160
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
محدوده اندازه گیری:۰…۰,۶ bar up to 0…1600 bar
دقت ۱,۶
اتصال تماس
قسمت اتصالی در پایین
سایز کابل اتصال :   centric or eccentric G 1/4 B
دارای یکسال ضمانت
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۶۰۳۲ ۲۱۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…۰
۶۰۳۲ ۲۴۲ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۰,۶
۶۰۳۲ ۲۴۳ ۱۰۰**    Standard    -۱…+۱,۵
۶۰۳۲ ۲۴۴ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۳
۶۰۳۲ ۲۴۵ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۵
۶۰۳۲ ۲۴۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۹
۶۰۳۲ ۲۴۹ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱۵
۶۰۳۲ ۲۶۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۰,۶
۶۰۳۲ ۲۶۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱
۶۰۳۲ ۲۷۲ ۱۰۰**    Standard    ۰…۲,۵
۶۰۳۲ ۲۷۳ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴
۶۰۳۲ ۲۷۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶
۶۰۳۲ ۲۷۵ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰
۶۰۳۲ ۲۷۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶
۶۰۳۲ ۲۷۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵
۶۰۳۲ ۲۷۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰
۶۰۳۲ ۲۸۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰
۶۰۳۲ ۲۸۱ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰
۶۰۳۲ ۲۸۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶۰
۶۰۳۲ ۲۸۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵۰
۶۰۳۲ ۲۸۶ ۱۰۰**    Standard    ۰…۴۰۰
۶۰۳۲ ۲۸۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰۰
۶۰۳۲ ۲۸۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051