انواع پرشر گیج

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

پرشر گیج ارزان ، قیمت فشار سنج ، لیست قیمت گیج فشار ، فشار سنج انالوگ ، انواع پرشر گیج ، خرید گیج فشار ، pressure gauges، پرشر گیج عقربه ای
از سنسور ها یا گیج های فشار میتوان به طور غیر مستقیم برای اندازه گیری کمیت های مختلف دیگر نیز استفاده کرد .سنسور های فشار اسم مختلفی از جمله ک گیج فشار ، مبدل فشار ، ترانسمیتر فشار ،فرستنده فشار، نشان دهنده فشار ،پیزومتر و مانومتر و… دارد.فشار در مایعات و گازها در محقیقت همان نیرویی است که از پخش شدن مایع یا گاز جلوگیری میکند.

خرید گیج فشار ۶۰۳۳

دارای لوله بوردون NS 160
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
محدوده اندازه گیری:۰…۰,۶ bar up to 0…1600 bar
دقت ۱,۰
اتصال تماس
قسمت اتصالی در پایین
سایز کابل اتصال :centric or eccentric  G 1/4 B
دارای یکسال ضمانت
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۶۰۳۳ ۲۱۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…۰
۶۰۳۳ ۲۴۲ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۰,۶
۶۰۳۳ ۲۴۳ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱,۵
۶۰۳۳ ۲۴۴ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۳
۶۰۳۳ ۲۴۵ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۵
۶۰۳۳ ۲۴۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۹
۶۰۳۳ ۲۴۹ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱۵
۶۰۳۳ ۲۵۱ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۲۴
۶۰۳۳ ۲۶۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۰,۶
۶۰۳۳ ۲۶۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱
۶۰۳۳ ۲۷۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱,۶
۶۰۳۳ ۲۷۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲,۵
۶۰۳۳ ۲۷۳ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴
۶۰۳۳ ۲۷۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶
۶۰۳۳ ۲۷۵ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰
۶۰۳۳ ۲۷۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶
۶۰۳۳ ۲۷۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵
۶۰۳۳ ۲۷۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰
۶۰۳۳ ۲۸۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰
۶۰۳۳ ۲۸۱ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051