خرید گیج فشار

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

انواع گیج فشار ، گیج فشار ، فشار سنج انالوگ ، انواع فشار سنج عقربه ای ، خرید فشار سنج ، گیج فشار گیج فشار عقربه ای ،
گیج فشار از جمله دستگاه هایی است که برای اندازه گیری فشار استفاده میشود معمولا از مکانیزم  لوله بوردون استفاده میکند.سنسور فشار معمولا فشار مایعات یا گازها به رلیل اینکه سیال هستند اندازه گیری میکند.در اصطلاح علمی خود فشار به معنی نیرویی است که برای جلوگیری از پخش شدن مایع وارد میشود است.

پرشر گیج ۶۳۰۲

دارای لوله بوردون NS 100
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
دقت ۱,۶
اتصال تماس
محدوده اندازه گیری:۰ … ۰،۶ نوار تا ۰ … ۴۰۰ بار
فشار مثبت و منفی
موضوع اتصال:G 1/2 B
دارای یکسال ضمانت
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۶۳۰۲ ۱۲۵ ۱۰۰***    Standard    -۱۰…+۱۵ mbar
۶۳۰۲ ۱۵۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰ mbar
۶۳۰۲ ۱۵۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶ mbar
۶۳۰۲ ۱۶۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵ mbar
۶۳۰۲ ۱۶۱ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰ mbar
۶۳۰۲ ۱۶۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰ mbar
۶۳۰۲ ۱۶۳ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰ mbar
۶۳۰۲ ۱۶۴ ۱۰۰**    Standard    ۰…۱۶۰ mbar
۶۳۰۲ ۱۶۵ ۱۰۰**    Standard    ۰…۲۵۰ mbar
۶۳۰۲ ۱۶۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰۰ mbar
۶۳۰۲ ۱۱۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…۰
۶۳۰۲ ۱۴۲ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۰,۶
۶۳۰۲ ۱۴۳ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱,۵
۶۳۰۲ ۱۴۴ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۳
۶۳۰۲ ۱۴۵ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۵
۶۳۰۲ ۱۴۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۹
۶۳۰۲ ۱۴۹ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱۵
۶۳۰۲ ۱۶۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۰,۶
۶۳۰۲ ۱۶۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱
۶۳۰۲ ۱۷۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱,۶
۶۳۰۲ ۱۷۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲,۵
۶۳۰۲ ۱۷۳ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴
۶۳۰۲ ۱۷۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶
۶۳۰۲ ۱۷۵ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰
۶۳۰۲ ۱۷۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶
۶۳۰۲ ۱۷۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵
۶۳۰۲ ۱۷۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051