پرشر گیج دیافراگمی

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

گیج فشار دیافراگمی ، خرید گیج فشار ، فشار سنج ، انواع فشار سنج دیافراگمی ، Diaphragm type pressure gauges ، سنسور فشار دیافراگمی ، خرید گیج فشار ،
گیج های فشار برای انداره گیری فشار مایعات و گازها در صنعت استفاده میشود فشار در مایعات همان نیرویی است که از پخش شدن مایع جلوگیری میکند.در صنعت گاها نمیتوان از گیج های فشار معمولی برای اندازه گیری فشار استفاده کرد در اینصورت از گیج های فشار دیافراگمی استفاده میکنند که این خود باعث میشود تا دقت اندازه گیری این دستگاه بالارود.

خرید گیج فشار دیافراگمی ۶۳۳۱

دارای دیافراگم
NS 160
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
محدوده اندازه گیری :
۰…۱۶ mbar up to 0…250 mbar:   Flange Diam. 160 mm
۰… ۰,۴ bar up to 0…25 bar:        Flange Diam. 100 mm
دقت ۱,۶
اتصال تماسی
اتصال در پایین
سایز اتصال : G 1/2 B
دارای یکسال ضمانت
قابل تعویض تا یک سال
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۶۳۳۱ ۲۶۱ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰ mbar
۶۳۳۱ ۲۶۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰ mbar
۶۳۳۱ ۲۶۳ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰ mbar
۶۳۳۱ ۲۶۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶۰ mbar
۶۳۳۱ ۲۶۵ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵۰ mbar
۶۳۳۱ ۲۶۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰۰ mbar
۶۳۳۱ ۲۱۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…۰
۶۳۳۱ ۲۴۲ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۰,۶
۶۳۳۱ ۲۴۳ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱,۵
۶۳۳۱ ۲۴۴ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۳
۶۳۳۱ ۲۴۵ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۵
۶۳۳۱ ۲۴۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۹
۶۳۳۱ ۲۴۹ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱۵
۶۳۳۱ ۲۱۵ ۱۰۰***    Standard    -۰,۶…۰
۶۳۳۱ ۲۶۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۰,۶
۶۳۳۱ ۲۶۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱
۶۳۳۱ ۲۷۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱,۶
۶۳۳۱ ۲۷۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲,۵
۶۳۳۱ ۲۷۳ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴
۶۳۳۱ ۲۷۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶
۶۳۳۱ ۲۷۵ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰
۶۳۳۱ ۲۷۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶
۶۳۳۱ ۲۷۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵
۶۳۳۱ ۲۷۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051