پرشر گیج ارزان

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

خرید فشار سنج ، فشار سنج انالوگ ، قیمت انواع گیج فشار ، پرشر گیج عقربه ای ، سنسور فشار ارزان ، قیمت پرشر گیج ف پرشر گیج قیمت مناسب ، برندهای گیج فشار ،  pressure gauges
پرشر گیج های عرضه شده توسط شرکت مشهد دقیق کیفیت بالایی دارند به دلیل استفاده از لوله بوردون در ان ها از دقت اندازه گیری بالایی برخوردارند.این گیج های فشار برای اندازه گیری فشار مایعات و گازها استفاده میشوند فشار به معنی نیرویی است که پخش شدن مایع جلوگیری میکند.

خرید پرشر گیج ۷۸۰۱

دارای لوله بوردون NS 160
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
محدوده اندازه گیری :۰…۰,۶ bar up to 0…1600 bar
دقت ۱,۰
اتصال تماس
اتصال در پایین
قابل استفاده برای اکسیژن
دارای نشانه هشدار
سایز کابل اتصال :  G 1/2 B
دارای یکسال ضمانت
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۷۸۰۱ ۲۱۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…۰
۷۸۰۱ ۲۴۲ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۰,۶
۷۸۰۱ ۲۴۳ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱,۵
۷۸۰۱ ۲۴۴ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۳
۷۸۰۱ ۲۴۵ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۵
۷۸۰۱ ۲۴۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۹
۷۸۰۱ ۲۴۹ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱۵
۷۸۰۱ ۲۱۵ ۱۰۰***    Standard    -۰,۶…۰
۷۸۰۱ ۲۶۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۰,۶
۷۸۰۱ ۲۶۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱
۷۸۰۱ ۲۷۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱,۶
۷۸۰۱ ۲۷۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲,۵
۷۸۰۱ ۲۷۳ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴
۷۸۰۱ ۲۷۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶
۷۸۰۱ ۲۷۵ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰
۷۸۰۱ ۲۷۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶
۷۸۰۱ ۲۷۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵
۷۸۰۱ ۲۷۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰
۷۸۰۱ ۲۸۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰
۷۸۰۱ ۲۸۱ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰
۷۸۰۱ ۲۸۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶۰
۷۸۰۱ ۲۸۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵۰
۷۸۰۱ ۲۸۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰۰
۷۸۰۱ ۲۸۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰۰
۷۸۰۱ ۲۸۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰۰
۷۸۰۱ ۲۸۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶۰۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051