خرید پرشر گیج

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

انواع گیج فشار ، پرشر گیج ارزان ، قیمت گیج فشار ، خرید فشار سنج ، فشار سنج عقربه ای ، انواع پرشر گیج انالوگ ،pressure gauges
پرشر گیج یا مانومتر دستگاهی است برای اندازه گیری فشار است که در بیشتر موارد از لوله بوردون برای ساخت ان استفاده شده است.طرز کار این دستگاه به گونه ای است که سنسور فشار سنج  تغییرات فشار رابه وسیله عقربه ای نشان میدهد.عقربه ای که در حالت خلا قرار دارد به راحتی میتواند بر روی صفحه مندرج تغییرات را نشان دهد.

انواع گیج فشار ۷۸۱۱

دارای لوله بوردون NS 160
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
محدوده اندازه گیری:۰…۰,۶ bar up to 0…1600 bar
دقت ۱,۰
اتصال تماس
قسمت اتصالی در پایین
سایز کابل اتصال :  G 1/2 B
دارای یکسال ضمانت
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۷۸۱۱ ۲۱۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…۰
۷۸۱۱ ۲۴۲ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۰,۶
۷۸۱۱ ۲۴۳ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱,۵
۷۸۱۱ ۲۴۴ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۳
۷۸۱۱ ۲۴۵ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۵
۷۸۱۱ ۲۴۶ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۹
۷۸۱۱ ۲۴۹ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱۵
۷۸۱۱ ۲۱۵ ۱۰۰***    Standard    -۰,۶…۰
۷۸۱۱ ۲۶۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۰,۶
۷۸۱۱ ۲۶۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱
۷۸۱۱ ۲۷۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱,۶
۷۸۱۱ ۲۷۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲,۵
۷۸۱۱ ۲۷۳ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴
۷۸۱۱ ۲۷۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶
۷۸۱۱ ۲۷۵ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰
۷۸۱۱ ۲۷۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶
۷۸۱۱ ۲۷۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵
۷۸۱۱ ۲۷۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰
۷۸۱۱ ۲۸۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰
۷۸۱۱ ۲۸۱ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰
۷۸۱۱ ۲۸۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶۰
۷۸۱۱ ۲۸۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵۰
۷۸۱۱ ۲۸۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰۰
۷۸۱۱ ۲۸۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰۰
۷۸۱۱ ۲۸۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰۰
۷۸۱۱ ۲۸۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶۰۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051