گیج فشار دیافراگمی

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

پرشر گیج دیافراگمی ، فشار سنج دیافراگمی ، سنسور فشار ارزان ، فشار سنج دیافراگمی ، انواع گیج فشار ، Diaphragm type pressure gauges ،
یکی از مهم ترین کمیت های قابل اندازه گیری در صنعت فشار است به طوری که معمولا برای خرید یک دستگاه اندازه گیری یکی از ویژگی هایی که در مورد ان سوال میشود همواره فشارسیستم یا بیشترین فشار قابل تحمل سیستم است.به همین دلیل همواره نیازمند ابزار الاتی هستیم تا با توجه به شرایط محیطی فشار را اندازه گیری نماید.

گیج فشار ۷۸۵۱

دارای دیافراگم
NS 160
ساخته شده از فولاد سیاه
حلقه لغزش فشرده
محدوده اندازه گیری :
۰…۱۶ mbar up to 0…250 mbar: Flange diam. 160 mm
۰…۰,۴ bar   up to 0…40 bar:     Flange diam. 100 mm
دقت ۱,۶
اتصال تماسی
اتصال در پایین
سایز اتصال : G 1/2 B
دارای یکسال ضمانت
قابل تعویض تا یک سال
خدمات پس از فروش ۵ ساله
مشهد دقیق نماینده فروش محصول در خراسان
۷۸۵۱ ۲۶۱ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰ mbar
۷۸۵۱ ۲۶۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶۰ mbar
۷۸۵۱ ۲۶۳ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰۰ mbar
۷۸۵۱ ۲۶۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶۰ mbar
۷۸۵۱ ۲۶۵ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵۰ mbar
۷۸۵۱ ۲۶۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰۰ mbar
۷۸۵۱ ۲۴۵ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۵
۷۸۵۱ ۲۴۹ ۱۰۰***    Standard    -۱…+۱۵
۷۸۵۱ ۲۶۷ ۱۰۰***    Standard    ۰…۰,۶
۷۸۵۱ ۲۶۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱
۷۸۵۱ ۲۷۰ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱,۶
۷۸۵۱ ۲۷۲ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲,۵
۷۸۵۱ ۲۷۳ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴
۷۸۵۱ ۲۷۴ ۱۰۰***    Standard    ۰…۶
۷۸۵۱ ۲۷۵ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۰
۷۸۵۱ ۲۷۶ ۱۰۰***    Standard    ۰…۱۶
۷۸۵۱ ۲۷۸ ۱۰۰***    Standard    ۰…۲۵
۷۸۵۱ ۲۷۹ ۱۰۰***    Standard    ۰…۴۰

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051